Kontorflyttinger

Spesialbehandling er en selvfølge ved kontorflyttinger. Her kreves en høy sikkerhetsklarering av våre medarbeidere. Disse har taushetsplikt i alt av behanling vedr. sensitive forhold under flytteoperasjonen.

Vi systimatiserer hele opperasjonen ved at alt blir merket ved uttak fra kontorer, arkiver osv. og levert til rette kontor / plass ved avlevering.
Vi bruker i stor utstrekning bilmateriell, traller, jekker, containere, pakningsmateriell som er tilpasset arbeidet som skal utføres.
Prisfastsetting tilpasset kundens ønske, og tillrettelegges på en lett å oversiktlig måte.

Vi er størst på Sørlandet ved store og små kontorflyttinger, med kunder som Stat, Kommuner, Etater, Forsvaret, Telenor osv. for og nevne noen.

 

hksolberg-lastebil